Mobilizacja tkanek miękkich w pediatrii

Mobilizacja tkanek miękkich w pediatrii

Metoda terapeutyczna, która pozwala na przywrócenie odpowiednich zakresów ruchomości, przygotowanie aparatu ruchu do prowadzonej aktywności. To opracowanie struktury by móc lepiej pracować nad osiągnięciem funkcji.

W przypadku metody Vojty uzyskuje lepszy zakres ruchu by móc uzyskać lepszą pozycję ułożeniową u dziecka, a w konsekwencji uzyskać lepszy efekt terapii.

W przypadku metody NDT Bobath lepsza, bardziej efektywna praca nad funkcją  – lepszy wyprost biodra by mieć lepszy wzorzec chodu, otwarcie spastycznej dłoni do lepszego podporu, chwytu, a także metoda sprawdzająca w przypadku kręczu, mózgowego porażenia dziecięcego, opracowywaniu blizn które np. w obrębie brzucha wpływają na aktywność mięśni brzucha, przepony, oddychanie, w obrębie klatki piersiowej ograniczają ruchomość klatki, wpływają na oddychanie, ustawienie barków, funkcję kończyn górnych i  wielu innych.